Wandelroute Valthe – Drouwen

Wandelroute Valthe-Bronnegeveen

Highligts route Valthe naar Drouwen

Paddenpoelen
In en om Valthe komt U diverse paddenpoelen tegen, deze zijn onlangs aangelegd vanwege de hier nog veel voorkomende maar in de rest van Europa zeldzame Knoflookpad.
Keien zijn allom tegenwoordig op de Hondsrug en werden dan ook veel gebruikt voor wegverharding. Deze paden zijn niet zo oud als vaak gedacht, de meeste zijn aangelegd in de crisisjaren dertig van de vorige eeuw als werkverschaffingsproject . Voorheen waren deze wegen moeilijk toegankelijke karrensporen.

Exloo
Schaapskooi en informatiecentrum Aan de brink ligt de schaapskooi met een informatiecentrum. Vanuit de kooi vertrekken de schapen regelmatig naar de hei. Vermeldenswaard is het Bebinghehoes, een monumentale hallenboerderij aan de Zuiderhoofdstraat. De historische boerderij stamt uit 1722. De naam is afkomstig van de eerste bewoners van het pand, de familie Bebinghe.

Hunzebos
Overtollig water uit het bos wordt nog steeds naar de Zoersche Landen afgevoerd via het zogeheten smeltwaterdal. Het dal heeft zich hier duizenden jaren geleden in de IJstijd gevormd. In extreem natte periodes is er zelfs een echte ‘waterval’ in het Hunzebos.

Hunebedden
In Nederland zijn er nog 54 hunebedden te zien waarvan 52 in Drenthe en 2 in Groningen. Hunebedden of Dolmens zijn niet alleen een typisch Drents verschijnsel; Dolmens komen in vele landen voor. Noord Duitsland kent vele honderden hunebedden, verder zijn dolmens te vinden in Denemarken, België, Ierland maar ook in Jordanië.

Vistrap
Vissen zijn altijd op zoek naar soortgenoten en naar  wateren waar ze kunnen eten en zich voortplanten. Door de aanlag van vistrappen in de Hunze (hier nog Achterste Diep) is er uitwisseling mogelijk tussen de verschillende stroomgebieden.  De aanleg van vistrappen maakt de uitwisseling tussen de verschillende stroomgebieden mogelijk. Vissen volgen een lokstroom en trekken daarom tegen de stroomrichting in. Door kleine hoogteverschillen en rustplaatsen te creëren in de vistrap kunnen de vissen toch naar hoger gelegen gebieden optrekken.

Achterste Diep
Lofar-telescoop in het dal is in het kader van het Lofar-Project (Low Frequency Array) aan weerszijden van het Achterste Diep de grootste radiotelescoop ter wereld gebouwd. In dit gebied staan 4500 kleine antennes op terpjes. Samen met zo’n twintigduizend andere antennes in een wijde boog er omheen heeft de Lofar-telescoop een diameter van maar liefst 350 kilometer…
In combinatie met de antennes is het gebied omgevormd tot natuurgebied met slenken en een opnieuw kronkelende beek.

De andere vier wandelroutes >>