Wandelroute Orvelte – Valthe

Wandelroute Orvelte - Valthe

Hoogtepunten op de route Orvelte – Valthe

Vlakbij het Sparnakelnest volgt u een half verharde weg of wel een keienpad. Deze is aangelegd tijdens het aanleggen van het bos en bedoeld als afvoerroute van hout.
Het stuk bos grenzend aan de akkers langs het kanaal heeft in de zeventiger jaren geleden onder een zware storm. De bomen zijn omgewaaid maar niet ontworteld. De takken van deze bomen zijn uitgegroeid tot volwaardige bomen. Een bijzonder gezicht!
Er is een bijna ondoordringbaar “woud” ontstaan dat schuilmogelijkheden biedt aan o.a. dassen en reeën.

In het begrazingsterrein loopt u door oude turfwingaten. Goed kijken en u vindt hier het vleesetende plantje ‘zonnedauw’.

In de bosrand bij De Kiel vindt u een gepolijste zwerfkei, het “Zevenmarkenpunt”, waar zeven
Boermarken bij elkaar komen. Een Boermarke is een samenwerkingsverband van boeren. In het verleden ontgonnen zij samen nieuwe akkergronden, legden wegen aan en zorgden voor het onderhoud hiervan. Ook nu nog zijn Boermarke’s  actief, b.v. bij gezamenlijke
aankoop en gebruik van machines.

Ter hoogte van de uitkijktoren ‘Poolshoogte’ loopt u door een begrazingsterrein (Schapenpark). Hier vallen de niveauverschillen op en de bijzondere vegetatie.
U vindt hier struikjes ‘vossebes’ temidden van een tapijt van rendiermossen.

Midden in het Schapenpark, bij de oversteek van een rijwielpad, ligt wel een zeer bijzondere picknickplaats!

Ter hoogte van de ijsbaan van Odoorn komt u langs een bosmeer. Dit is de (voormalige) zwemgelegenheid van Odoorn. Let eens op de instapplaatsen, waarvan de treden gemaakt zijn van zwerfkeien.

De oude kerk van Odoorn (over de es fraai zichtbaar) stamt uit de 12e eeuw en is gewijd aan de heilige Margaretha. Het koor van de kerk is opgetrokken uit bijzonder materiaal nl. granieten zwerfstenen.

Tussen Odoorn en Valthe ligt tussen de akkers een oude grafheuvel, duidelijk herkenbaar in het landschap. Deze heet ‘Eppie’s Bergje’.

In het bos bij Valthe bevindt zich een onderduikershol waar landbouwer Albertus Zefat tijdens de WO II Joodse mensen verborgen hield. Deze plek is door de Duitsers nooit ontdekt!

De andere vier wandelroutes >>