Wandelroute Drouwen – Grolloo

Wandelroute Bronnegerveen - Grolloo

Hoogtepunten en wetenswaardigheden op de route Drouwen – Grolloo

Drouwen
Uit de vondst van een vuistbijl uit de laatste ijstijd (meer dan 60.000 jaar geleden) blijkt dat dit gebied al sinds lange tijd bewoond is. De hunebedbouwers kwamen pas veel later (ca. 3500-3000 BC) en waren de eerste landbouwers in deze streek. Overigens zijn veel hunebedden in de loop der tijd verdwenen. Een bron uit de 18e eeuw spreekt nog van 16 hunebedden in de marke Drouwen. Wellicht was Drouwen en het gebied daaromheen een kerngebied voor de hunebedbouwers, of anders gezegd, de mensen van de trechterbekercultuur.
Oh ja, iedereen herinnert zich wel de film over Bartje, het jongetje dat niet wilde bidden voor bruine bonen. Nou, de vertolker van Bartje, Jan Krol, is geboren en getogen in Drouwen

Drouwenerzand:

Onze route Drouwen – Grolloo voert door een uniek natuurgebied. Het Drouwenerzand bevat nog een van de unieke stuifzandgebieden die in de loop der tijd ontstaan zijn door overbegrazing, het steken van heideplaggen en het delven van keien. Tot het begin van de 20e eeuw werd de weg tussen Gasselte en Drouwen regelmatig bedolven onder het stuifzand en was dan nauwelijks begaanbaar. Het hele dorp moest uitrukken om de weg weer begaanbaar te maken.
Verder bestaat het gebied uit bebossing, aangelegd in het begin van de 20e eeuw en een heidegebied met karakteristiek jeneverbesstruweel.

  • Voor de inwendige mens!
    – de Alinghoek; Alinghoek 16a; 9533 PE Drouwen; tel: 0599-565125 of 06-51169120
  • Versteend leven
    Al meer dan 30 jaar is Versteend Leven in Drouwen een begrip in Nederland en ver daarbuiten. In de expositieboerderij vind u een groot assortiment mineralen, fossielen, sieraden en schelpen uit de hele wereld. Adres: Alinghoek 7; 9533 PD Drouwen; tel. 0599-564650

 

Hunebedden (1)
Langs de Steenakkersweg in Bronneger liggen verspreid aan de rechterkant van de weg 5 hunebedden, waarvan D21 vermoedelijk de oudste is van Nederland (3400 BC). Even vóór je bij de hunebedden komt kun je aan de linkerkant een tweetal zogenaamde tumuli zien. Een tumulus is een grafheuvel uit de prehistorie, maar jonger dan de hunebedden.

 

Hunebedden (2)
Voor je het tunneltje onder de A34 induikt vind je aan de linkerkant nog 2 hunebedden, D19 en D20.  In deze twee hunebedden vond in 1912 de eerste moderne hunebedopgraving in Nederland plaats. In D19 zijn de oudste koperen sieraden uit ons land gevonden.

Beukenlaan
Boswachterij Gieten-Borger in Drenthe staat bekend om zijn imposante beukenlanen

Wegen van keien
Waarschijnlijk stuit u tijdens uw wandeling op een keienweg. De veldkeien zijn lang geleden met het landijs vanuit Scandinavië aangevoerd. Tijdens het omspitten van de grond voor de bosaanplant kwamen ze tevoorschijn. Ze zijn toen gebruikt om de zandwegen te verharden.

De bossen
Oude bossen zijn in Drenthe uiterst zeldzaam. Dat komt omdat men in de “gouden eeuw” in het westen heel veel hout nodig had, niet alleen als brandstof, maar ook om o.a. boten voor de VOC te bouwen. Op kaarten uit latere eeuwen is bijna geen bos meer te zien in Drenthe. Gelukkig is dat nu anders. Mede te danken aan de ontdekking van steenkool in Limburg want toen had met acuut veel dennenhout nodig.
Nou vooruit nog even wat uitleg: dat dennenhout was nodig omdat het vrij snel groeit, recht groeit en vooral omdat het, in tegenstelling tot andere houtsoorten, eerst een luid gekraak laat horen voor het breekt. Zo hadden de mijnwerkers een paar seconden de tijd om weg te komen als een instorting dreigde.

Vennen en pingo’s
Wandelend door de bossen kom je af en toe vennen tegen en wie weet ook een pingo.
Een ven is een betrekkelijk klein en meestal ondiep meer met wisselende waterstanden. Ze komen hier voor omdat het water door de ondoordringbare keileemlaag, die vrij dicht bij de oppervlakte ligt, alleen zijdelings opgenomen wordt in het grondwater.
Maar een ven kan ook een pingo zijn. Een pingo is een litteken van de laatste ijstijd en ontstaan doordat grondwater door de grote druk van de bevroren boden (soms tot 50 meter diep) een uitweg zocht. Op plaatsen waar zich scheuren in de permafrost bevonden welde het grondwater omhoog en zodra het in de zone met permafrost kwam bevroor het. Hierdoor ontstond een ondergrondse ijslens, die door de aanvoer van nieuw grondwater bleef groeien. De grond boven de ijslens werd steeds verder omhooggeduwd en er ontstond een heuvel die tientallen meters hoog kon worden. Toen er een klimaatopwarming plaats vond ging het ijs langzaam smelten en geholpen door het smeltwater van die ijslens gleden stukken grond naar beneden en hoopten zich op aan de voet van de pingo. Uiteindelijk vormde zich zo een ring- of soms ovaalvormige aarden wal. Wat dan overbleef was een krater die zich vulde met water: een pingoruïne. Pingo’s worden heden ten dage nog steeds gevormd in bijvoorbeeld Siberië en Alaska. Het woordje “pingo” komt overigens uit de taal van de Inuit (Eskimo’s) en betekent “kleine heuvel”.

Even van het pad af naar het boomkroonpad
Hier kun je terecht voor allerlei activiteiten, een presentatie over het bosleven en een winkel met leuke spullen. Wil je het bos eens vanuit een ander perspectief bekijken, maak dan een wandeling over het Boomkroonpad. Dit wandelpad leidt je hoog langs de toppen van de bomen.
Je kunt er ook nog iets eten en/of drinken in een eenvoudig restaurant met binnenruimte en buitenterras.

Anderensche diep
Een zijtak van de Drentse Aa is het Anderensche Diep. Hier zie je grasvelden met oude houtwallen en groepjes bomen. De houtwallen zijn kenmerkend voor de Drentse beekdalen.

Grolloo
Het eindpunt van deze wandeling.
Grolloo is een klein esdorp in het zuidwesten van de gemeente Aa en Hunze. De betekenis van de dorpsnaam is “het groene bos”. In 1853 werd Grolloo, dat tot die tijd tot de gemeente van Rolde had behoord, een zelfstandige Hervormde Gemeente. In datzelfde jaar 1853 werd ook de neoclassicistische recht gesloten zaalkerk (een waterstaatskerk) afgebouwd, met in de geveltoren een klok uit 1422.
Grolloo is ook de plaats waar de bekende blues coryfee Harry Muskee woonde en waar zijn band ‘Cuby & the Blizzards’ oefenden. Bekend is o.a. zijn elpee “Groeten uit Grollo”. In het centrum vind je een borstbeeld van Harry en je kunt ook het museum aan hem gewijd bezoeken; Voorstreek 4; 9444 PE Grolloo; tel: 0592-269917 (b.g.g. 06-27074771).

De andere vier wandelroutes >>